Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

Har du eit spennande prosjekt for born og unge? Søk Stryn Ungdomsråd om midlar til å starte opp eller vidareføre prosjektet. Midlane er for unge i alderen 12 – 20 år. Kva du kan søkje om? Det finst ikkje fasitsvar – ver kreativ!

Alle er hjarteleg velkomne til opning av Olden Cruise Park kl. 14.00 onsdag 22. mai. Det blir underhaldning, taler, kaffi og kaker.

I samband med bygginga av ny Blaksettunnel vert fylkesveg 698 stengd ved Robjørgane måndag til torsdag i desse tidsromma:

  • 09.00-12:00
  • 13.00-15:00
  • 17.30-21:00
  • Stengingane vert tilpassa lokale bussruter.

Øvrige trafikantar må halde oppsette tider. Stengingane varer t. o. m. veke 27 (til og med torsdag 4. juli).

Stryn kommunestyre vedtok 14. mai åtferdsreglar for bevaring av kulturlandskapet på Breng. Reglane skal hindre ulemper for grunneigarane sin bruk av området og fremje naturvennleg friluftsliv til glede for alle. Overnatting på Breng er no forbode.

Innanbygds jegerar, busette i «gamle Stryn» (1965) kan søkje på villreinjakt i Stryn Fjellstyre sitt område i Ottadalen.

Send skriftleg søknad til Stryn Fjellstyre, Tonninggata 4, 6783 Stryn.

Søknadsfrist: 15. juni 2019.

Då er kontrakt signert med entreprenør Aurstad på prosjektet Fornying av Dam Holevatn. Arbeida startar omgåande og vil pågå heile sesongen.

 

Dei siste dagane har fleire fruktprodusentar i landet meldt om problem på grunn av det kalde veret. Så langt har vi ikkje fått melding om skade i vårt område. Ordninga som hjalp mange av bøndene i fjor som var ramma av tørke, gjeld også ved andre klimaskader. Landbruksdirektoratet oppfordrar difor bønder som opplever frostskader om å dokumentere skadene og kontakte kommunen så raskt som muleg. 

Det blir kommunestyremøte i Tingsalen, Stryn kulturhus, kl. 12.00 tysdag 14. mai.

No er byggegjerda vekk i Stryn sentrum og du kan ta i bruk nye Per Bolstad plass. – Torsdag 9. mai opna plassen og kommunen overtek ansvaret, plassen kan no nyttast av alle, seier prosjektleiar i Stryn kommune Hanne K. Vangen (t. v. på bildet). Prosjektleiar i Yri Sand AS, Finn Drageset, til høgre,

Det blir offisiell opning av Per Bolstad plass 28. mai.

Retningslinjene for utleige av plassen er endå ikkje klare.

Frå og med 2019 vert det tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med nedfelling eller nedlegging. Tilskotet er ein del av regionalt miljøprogram i Vestland, søknadsfrist 15. oktober.