Du er ein del av beredskapen i Norge

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vande til at det meste fungerar som det skal. Livet i Norge er likevel heilt avhengig av blant anna straum, vatn og internett – og nettopp der er vi mest sårbare.

Derfor ber vi alle husstandar i kommunen om å ta nokre enkle grep for å betre eigen beredskap.

Les heftet: Du er ein del av beredskapen i Norge, råd om eigenberedskap (PDF, 2 MB) 

her går vi gjennom dei grunnleggjande tinga du bør ha tenkt gjennom, og konkrete døme på korleis du kan klare deg sjølv i minst tre dagar ved ei hending.

Les meir på sikkerhverdag.no