Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for Stryn kommune 2019- 2022 og årsbudsjett for 2019

Formannskapet sitt framlegg ligg til offentleg ettersyn på kommunesenteret, Tonningsgata 4 og på Stryn bibliotek, Hegrevegen 1.
Dokumenta er tilgjengelege fram til kommunestyret sitt møte 18. desember.

Merknader til saka må vere skriftlege og kan sendast til:

postmottak@stryn.kommune.no .

eller  Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn. Du kan også levere merknad i Servicekontoret, Tonningsgata 4.

Her kan du lese budsjettdokumenta  som ligg føre i formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2019 -2022.

Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)

Tiltak i økonomiplanen 2019 -2022 Formannskapet sitt framlegg (PDF, 379 kB)

FO 186/18 Godkjenning av Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 (PDF, 891 kB)

Budsjettskjema 1 A formannskapet sitt framlegg (PDF, 47 kB)

Budsjettskjema 1 B formannskapet sitt framlegg (PDF, 304 kB)

Telefonen til biblioteket er dessverre ute av drift. Du kan nå biblioteket på telefon: 57 87 48 82 evt. 915 56 556.

Tilskotsordninga skal motvirke konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfristen er 10. desember. 

Kommunedelplan for E39 Byrkjelo-Grodås ligg no ute på høyring, og i samband med utlegginga blir det informasjonsmøter. Folk som ønskjer å snakke med planleggjarane utanom sjølve møta, kan få tid til samtale under kontordagane som skjer i forkant av møta. Frist for å sende inn merknad er 21. januar 2019.

 

 

Statens kartverk har gjort vedtak i namnesakene over Gildestad, Gildestadelva, Haugen, Haugtun, Haugafossen, Haugasætra/ Tyvasætra.

Veit du nokon som har utmerka seg innanfor klima- og miljøvernarbeid i året som gjekk? Alle kan foreslå aktuelle personar, verksemder, lag eller organisasjonar til klimaprisen. Prisen skal inspirere og hjelpe fram klima- og miljøarbeidet i Sogn og Fjordane. 

Dette er rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for perioden. No skal politikarane handsame dette framlegget og gjere endeleg vedtak.

 

Stryn kommune har inngått kontrakt med Guard Automation om nytt SD-anlegg (sentral drift) for vatn og avløp.

Gled deg! Fredag 9. november blir det Kulturnatt i Stryn med arrangement fleire plassar.

Det blir innskriving av elevar til 1. årstrinn, for skuleåret 2019/ 2020, i tidsrommet 12. til 23. november 2018. Innskrivinga er for born fødde i 2013.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vande til at det meste fungerar som det skal. Livet i Norge er likevel heilt avhengig av blant anna straum, vatn og internett – og nettopp der er vi mest sårbare.

Fann du det du leita etter?