Fredag 8. november er det klart for Kulturnatt i Stryn kommune. Det vert program i kulturhuset, på biblioteket, omsorgssentra og i Oppstryn, på Erdalen bygdemølle.

Kjøpar av tømmer på rot skal registrere hogsten og skogfondet på den som er eigar av arealet.

Dersom du eig over 10 dekar skogproduserande mark, har du i dei fleste tilfelle ein skogfondkonto knytt til eigedomen din. Her kan du lese meir om skogfond og skogbruk.

I sak KS-083/19 den 24. september 2019 vedtok kommunestyret, i medhald av § 11-15 i plan- og bygningslova, Kommunedelplan for Oppstryn.

Stryn kommune har vedteke oppstart av kommunedelplan for Vikane og høyring av planprogrammet. Frist for innspel er 20. desember 2019.

Stryn Helsestasjon startar opp rettleiingskurs for foreldre 31. oktober 2019.

Kurset  blir halde torsdagar mellom 08:00 -17:00. Kvar økt varer 1,5 time. Gruppa blir samde om tidspunkt.
For påmelding ring 57 87 69 99 innan 29. oktober.

 

Stryn kommune ønskjer å kome i kontakt med eigarar av areal eller bygningar som kan eigne seg til lokalisering av ny brannstasjon. Frist for å melde inn areal eller bygningar er sett til 20.10.2019.

Pårørandeskulen i Stryn startar kurs for pårørande til personar med demens 29.oktober på Stryn Omsorgssenter.  Pårørandeskulen er eit kurstilbod til pårørande og nære venner til ein person med demenssjukdom. Påmeldingsfrist er sett til 18.oktober til. Anita.skarstein@stryn.kommune.no. tlf 57 87 69 33

 

Det er stort engasjement rundt Singerheimen i Olden og framtida til eigedomen. No inviterer Sogn og Fjordane fylkeskommune til ope møte.