Resultat kommunestyrevalet i Stryn kommune

9. september vart det valt nytt kommunestyre i Stryn. Valdeltakinga var på 63,76%. Fordeling av røystene for kvart parti var: 

Senterpartiet 1170 røyster, 9 representantar i kommunestyret

Høgre 1081 røyster, 8 representantar i kommunestyret

Arbeiderpartiet 504 røyster, 4 representantar i kommunestyret

Venstre 235 røyster, 2 representantar i kommunestyret

Kristeleg Folkeparti 165 røyster, 1 representant i kommunestyret

Framstegspartiet 103 røyster, 1 representant i kommunestyret

Raudt 84 røyster

SV 66 røyster

Partiet de kristne 37 røyster

Her kan du sjå kven som vart innvalde:

Faste medlemmar i nytt kommunestyre (PDF, 85 kB)

 

Representantar med to stjerner ** er faste, dei med ei stjerne * er vara.

Avdeling for byggesak og regulering har for tida stor saksmengde, og vil i ein kortare periode ha begrensa telefontid og drop-in. Vi ser det svært positivt med høg aktivitet, men ber om forståing for viktigheita av å få behandla søknadane som ligg på vent.

Fram til 16. september kan du nå sakshandsamar på telefon eller drop-in mellom 12.00 og 14.00.

Dersom tidspunktet for drop-in ikkje høver, kan du avtale nytt tidspunkt i telefontida.

 

 

Loen skule og barnehage 15.00-19.00 
Nordsida skule og barnehage 15.00-19.00 
Olden skule 15.00-19.00 
Oppstryn skule og barnehage 15.00-19.00 
Rand skule og barnehage 15.00-19.00 
Vikane skule og barnehage, Innvik 15.00-19.00
Stryn kulturhus 10.00-20.00 

Du kan nytte alle vallokale i Stryn kommune på valdagen. Ta med valkort og legitimasjon.

Godt val!

 

VAL 2019

Kurs i Mestring av Belastning - KiB, er utarbeidd for deg som ønskjer å betre evna til å meistre belastningar i arbeidsliv og privatliv.

Måndag 12. august og til og med 6. september 2019 er den ordinære førehandsrøysteperioden. I denne perioden kan du røyste i det førehandsrøystelokalet du ønskjer, i heile landet.

Finn vallokale i kommunen du bur i her

I Stryn kan du førehandsrøyste i Kommunesenteret, Tonningsgata 4.

Måndag til fredag kl 09.00 – 15.00

Torsdag 22. og 29 august og 5. september kl 09.00 – 18.00

På Stryn vidaregåande skule onsdag 4. september kl 10.30 – 13.00

Ta med valkort og legitimasjon.

Les meir om røysting og opningstider i Stryn kommune

I Stryn kan du førehandsrøyste på kommunesenteret, Tonningsgata 4, til fredag 6. september kl. 15.00.

Ta med valkort og legitimasjon.

 

Søknadsfrist for særskilde kulturtiltak er 15. september. 

Stryn kommune har eit skogareal på 241 000 dekar, om lag 133 000 dekar av dette er produktiv drivverdig skog. Dette gjer Stryn til ein av dei største skogbrukskommunane i fylket.

Du kan no søkje Stryn kommune om driftstilskot, med atterhald om at det vert sett av midlar i budsjettet for 2020.

Søknadsfrist: 1. september 2019.

Ei eventuell tildeling vert vinteren 2020.

Søknadsskjema Turløyper og anlegg - tilskot til drift

Turløyper og anlegg - nye retningsliner for søknad (PDF, 411 kB)

 

 

Det blir ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 21. august kl. 12.00, i Stryn kulturhus.

Oppdaterte stengjetider for Blaksettunnelane, gjeld til 14. oktober:

Måndag-torsdag:

  • 09.00-12:00

  • 13.00-15:00

  • 17.30-21:00

    Vegen kan bli stengt inntil 15 minutt alle dagar.