Stryn kyrkjelege fellesråd

Kyrkjekontora i Stryn ligg i 2. etg i Rognehaugen 11 (tidlegare helsestasjonen).

Telefon: 57 87 61 80.

E-post: kyrkja@stryn.kommune.no

Treffetid/ opningstid og tlf nr kyrkjekontoret

Stryn kyrkjelege fellesråd