Barnehagar i Stryn kommune

Stryn kommune har 9 barnehagar. Av desse er 8 kommunale og 1 privat.

Start barnehageåret 2018-2019: Onsdag 1. august
Felles kurs-/planleggingsdagar: Måndag 8. og tysdag 9. oktober
1 felles dag: Fastsett av adm. og einingane
2 fristilte dagar: Kvar eining avgjer

 

 

Kontakt

Avdelingsleiar barnehage
E-post
Telefon 57 87 47 54

Adresse:
Tonningsgata 4,
6783 Stryn