Søknadsskjema

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars.

Søk barnehageplass her

Stryn kommune brukar Vigilo som administrativt system for oppvekst.
Her finn du meir informasjon om Vigilo
 

Redusert foreldrebetaling:
Familiar med lav inntekt, kan søkje redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringar. Søk i Vigilo og du må søkje på nytt for kvart barnehageår. Søknadsfrist 1. juli for komande barnehageår. Ved oppstart i løpet av barnehageåret/endring i inntekt, kan ein søkje fortløpande.  

Legg ved siste års skattemelding (sjølvmelding). Ved endring i inntekt etter siste skattemelding, legg ved dokumentasjon på noverande inntekt, t.d. lønsslipp, utbetalingar frå NAV, introduksjonsstønad.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Inntektsgrensene finn du her