Søknadsskjema

Nytt barnehageår startar i august. Ønskjer du barnehageplass frå august, må du søkje seinast 1. mars.

Du kan søkje plass i kommunale og private barnehagar.

I søknadsskjemaet under søkjer du om ny plass i barnehage eller endring av plass.

Her søkjer du om barnehageplass:

Søknad om plass i barnehage

Ønskjer du å seie opp barnehageplassen send inn dette elektroniske skjemaet:

Oppseiing av kommunal barnehageplass

 

Familier med lav inntekt, kan søkje redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringar.

Inntektsgrensene finn du her 

Ein søkjer for kvart barnehageår. Søknadsfrist 1. juni for komande barnehageår. Ved oppstart i løpet av barnehageåret/endring i inntekt, kan ein søkje fortløpande.  

Legg ved siste års skattemelding (sjølvmelding). Ved endring i inntekt etter siste skattemelding, legg ved dokumentasjon på noverande inntekt, t.d. lønsslipp, utbetalingar frå NAV, introduksjonsstønad.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Papirbasert søknadsskjema om redusert foreldrebetaling i barnehage (må skrivast ut, utfyllast og sendast til Servicekontoret, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.