Søknadsskjema

Stryn kommune har no teke i bruk Vigilo som nytt administrativt datasystem for skular og barnehagar, der kan du søkje om barnehage og SFO-plass med meir.

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars.

Søk barnehageplass her


Her finn du meir informasjon om Vigilo

 

Familiar med lav inntekt, kan søkje redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringar.

Inntektsgrensene finn du her 

Ein søkjer for kvart barnehageår. Søknadsfrist 1. juni for komande barnehageår. Ved oppstart i løpet av barnehageåret/endring i inntekt, kan ein søkje fortløpande.  

Legg ved siste års skattemelding (sjølvmelding). Ved endring i inntekt etter siste skattemelding, legg ved dokumentasjon på noverande inntekt, t.d. lønsslipp, utbetalingar frå NAV, introduksjonsstønad.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage