Strynehallen - leige


Utleige Strynehallen (PDF, 33 kB)

Reglar for bruk (PDF, 359 kB)

 
 

Leigepris 2018:
 

Leige av hallen og uteområdet:

Alle arrangement med brutto billettinntekt/ inntekt over kr 3 000 skal betale 15% av denne inntekta som leige. Der billettsal ikkje kan dokumenterast, skal rekneskap leggast fram. Leige av straum kjem i tillegg. Uteområdet skal etter regelverk og i tråd med politiet sine krav, skjermast for publikum.

Type leige Deltakar
under 16 år
Deltakar
over 16 år
Lag frå Stryn kommune, pris pr. time trening og kamp 1/2 hall kr  200 kr  300
Lag frå Stryn kommune, pris pr. time trening og kamp 1/2 + 1/2 hall kr  400 kr  600
Utanbygdslag, pris pr. time trening 1/2 hall kr  400 kr  500
Utanbygdslag, pris pr. time trening 1/2 + 1/2 hall kr  600 kr  700
Utanbygdslag, pris pr. kamp kr  750 kr  850

Kontakt

Strynehallen
E-post
Telefon 476 83 006

Evt. kulturhuset tlf. 57 87 47 65

Vakttelefon vaktmeister
990 91 100

Post- og besøksadresse:
Setrevegen 5,
6783 Stryn

Åpningstider

Måndag, onsdag, fredag kl. 08.00 - 15.00.