Byggjesak

Stryn kommune arbeiderfor tida med fleire store pågåande planprosessar så vi får litt lengre sakshandsamingstid enn normalt. på byggesak. Situasjonen medfører og at det kan ta lengre tid før du får rettleiing og avklaring i enkeltsaker.

Vi garanterer at alle byggjesøknadar og forespørslar som er sendt til oss blir behandla og besvart, men det vil dessverre ta litt lengre tid enn du hadde tenkt deg. Vi beklager situasjonen og gjer det vi kan for at du skal få svar på saka di så raskt som mogleg.

Lurer du på status på byggjesaka di, til dømes om kven som er sakshandsamar eller om det er gjort vedtak?  Sjekk kommunen si innsynsløsning. Du kan søke på gards og bruksnummer nedst i søkjefeltet. 

Telefontid byggjesak er tysdag og torsdag kl 12.00-15.00. Ring 57 87 47 00.