Byggjereglar

I ein overgangsperiode fram til 31.12.2018 kan du velje å prosjektere og byggje etter TEK10 eller den nye forskrifta TEK17. Om du har prosjektert etter TEK10 og skal søkje etter 1. juli, må du opplyse om dette i søknaden din.

Meir om dette kan du lese her: Har du prosjektert etter TEK10?