Vigsel

Borgarleg vigsel i Stryn kommune.

Ønskjer de å gifte dykk borgarleg i Stryn?

Frå 1. januar 2018 vart vigselsmynda overført frå tingretten til kommunane. Stryn kommune arrangerer vigslane i Tingsalen, Stryn kulturhus, Tinggata 18.

Desse kan foreta vigslar i Stryn kommune:

Ordførar - Per Kjøllesdal

Varaordførar - Sonja Merethe Øvre-Flo

Kommunedirektør - Jon Nesje

Avdelingsleiar flyktningetenesta - Randi Rørvik Lillestøl

Leiar service, kommunikasjon og IKT - Anna Bringsvor Egedahl

Kommunestyrerepresentant - Haldor A. Lungård Hove

Før de gifter dykk

Før de kan gifte dykk må de ha ein prøvingsattest. Kontakt skatteetaten for å få slik attest. Den raskaste måten er å søkje om prøvingsattest elektronisk dersom begge har norsk personnummer. Prøvingsattesten er gyldig i 4 månader.

Vi ber om at de sender oss prøvingsattesten så snart som mogleg før vigselen.

Dersom de leverer prøvingsattest på papir, sender de den til:
Stryn kommune 
Servicekontoret
Tonningsgata 4
6783 STRYN  

Stad og tidspunkt for vigsel

Seremonidag er fredag mellom 12.00 og 15.00 i Tingsalen, Stryn kulturhus, men Stryn kommune er fleksible på dagar, tidspunkt og stad for vigslar.

Bestille vigsel

Søknadskjema for borgarleg vigsel


Pris

Det er gratis for alle å gifte seg innanfor ordinær opningstid og fastsett seremonistad.  For vigslar utanom det ordinære tilbodet, vil det vere eit gebyr på kr 2 500,-.

Spørsmål

Har du spørsmål om vigsel, ta kontakt på epost: postmottak@stryn.kommune.no 
eller telefon: 57 87 47 00.

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

 

Retningslinje for borgarleg vigsel i Stryn kommune (PDF, 485 kB)