Vigsel

Borgarleg vigsel i Stryn kommune.

Vil de gifte dykk borgarleg i Stryn?

Frå 1. januar 2018 vart vigselsmynda overført frå tingretten til kommunane. Stryn kommune vil foreta vigslane i Tingsalen, Stryn kulturhus, Tinggata 18.

Desse kan foreta vigslar i Stryn kommune:

  • Ordførar Sven Flo (H)

  • Varaordførar Torstein Tvinnereim (V)

  • Rådmann Rune Hovde

  • Kontorsjef Randi Rørvik Lillestøl som rådmannen sin stedfortreder.

Før de gifter dykk

Før de kan gifte dykk må de ha ein prøvingsattest. Kontakt skatteetaten for å få slik attest. Den raskaste måten er å søkje om prøvingsattest elektronisk dersom begge har norsk personnummer. Prøvingsattesten er gyldig i 4 månader.

Søkjer de på papir må original attest leverast eller sendast til Stryn kommune seinast 3 dagar før vigselen.

Send attesten til:
Stryn kommune, Servicekontoret,
Tonningsgata 4, 6783 Stryn.  

Stad og tidspunkt for vigsel

Seremonidag er fredagar mellom 12.00 og 15.00 i Tingsalen, Stryn kulturhus.

Stryn kommune er fleksible på dagar, tidspunkt og stad for vigslar.

Bestille vigsel

For å avtale tidspunkt for vigsel, ta kontakt på:
E-post: postmottak@stryn.kommune.no
eller ring 57 87 47 00.

Pris

Det er gratis for alle å gifte seg innanfor ordinær opningstid og fastsett seremonistad.

Spørsmål

Har du spørsmål om sjølve vigselen, ta kontakt på epost: postmottak@stryn.kommune.no 
eller telefon: 57 87 47 00.

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

 

Retningslinje for borgarleg vigsel i Stryn kommune (PDF, 485 kB)