Politikk

Stryn sin ordførar for perioden 2019 - 2023 er Per Kjøllesdal (Sp).

Dei politiske utvala er samansett slik:

 

Utval

Leiar         

Nestleiar
Kommunestyre   Per Kjøllesdal (Sp)         Torstein Tvinnereim   (V)                                                             
Formannskap Per Kjøllesdal (Sp) Torstein Tvinnereim (V)

Sektorutval for tekniske saker

Silje Åsnes Skarstein (Sp)        Inge Arne Bøe (H)
Skule og kulturutvalet Kari Synnøve Muri (Krf)     Arnljot Sæternes (H)
Helse og sosialutvalet Aud Løvlid (H) Johan Berge (Sp)
Kontrollutvalet Roar Grønmo (H) Randi Bjørset (Ap)
Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Harald Ekroll Karin Aaning
Ungdområdet Mina Flo Håvik Martine Erdal Henriksen
Inkluderingsutvalet Sarah Anderson Joanna Wach

 


Delegeringsreglement vedteke i kommunestyret 14.06.2021 samt presisering i FO 118/21 (PDF, 2 MB)