Gravemelding

Før graving på offentleg eigedom blir sett i gong, må du ha godkjent gravemelding.

På privat eigedom der gravearbeidet kan føre til skader eller ulemper på offentlege innretningar, skal gravearbeidet og meldast.