Kart

Kommunen har ei nettbasert kartløysing som heiter kommunekart.

Her kan du få opp informasjon om eigedomar, bygningar, reguleringsplaner og kommuneplaner.

e-Torg