Kart

Kommunen har ei felles nettbasert kartløysing med dei andre kommunane i Nordfjord, kalla Nordfjordsamarbeidet.

Generelle opplysningar:

  • Ein må laste ned Silverlight for å få opp kartet i webinnsyn.
  • Ein kan ikkje bruke nettlesaren Google chrome når ein skal få opp webkartet.

Kart: