Renovasjon i Stryn kommune

Avfallshandteringa i Stryn kommune, og dei andre Nordfjordkommunane, vert teken hand om av Nordfjord Miljøverk - NoMil.

Gjenbruksstasjonen i Stryn ligg på Svarstad. Opningstider: Tysdag og torsdag 12:00-19:00

Her kan du sjå kva det kostar med renovasjon: Prisar renovasjonsabonnement 2022

For meir informasjon og tømmekalender sjå nomil.no