Eigedomsskatt

Stryn kommune har hatt ny taksering av alle eigedomar i kommunen.

Registrert eigar av eigedomen (tinglyst eigar) er ansvarleg for eigedomsskatten. Er det fleire eigarar blir ein av dei sett opp som kontaktperson.

Taksten gjeld frå og med skatteåret 2018.

Kommunestyret har vedteke at skattesatsen for 2018 er 2,7 promille.

Faktura for eigedomsskatt vert sendt ut saman med andre kommunale avgifter i to terminar (april og oktober).

Vert skatten for ein eigedom mindre enn kr. 50,- skal den ikkje skrivast ut.