Klage

Om du meiner taksten er feil kan du klage.

Ei eventuell klage må sendast kommunen innan 12. april, merk klagen med gnr. og bnr. på eigedomen det vert klaga på.

Faktura for eigedomsskatt må betalast sjølv om klaga ikkje er handsama før forfallsdato. Om klagen vert teken til følgje vil eventuelt for mykje betalt eigedomsskatt bli refundert når søknaden er handsama.

Elektronisk klageskjema finn du her

Klageskjema for manuell utfylling (PDF, 204 kB)

Klageskjemaet du fyller ut manuelt sender du til: postmottak@Stryn.kommune.no
eller i posten til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.