Beredskap

Stryn kommune har utarbeidd eigen beredskapsplan og risiko og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse). Grunna omsyn til strategiske val, er ikkje beredskapsplanen og ROS-analysen offentleg.

Når det skjer ei alvorleg hending blir krisestaben i Stryn kommune kalla saman. I ein slik krisesituasjon vil kommunen aktivere eiga nettside som blir brukt som informasjonskanal for krisehendinga.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vande til at det meste fungerar som det skal. Livet i Norge er likevel heilt avhengig av blant anna straum, vatn og internett – og nettopp der er vi mest sårbare.