Strynesoga, den nye bygdeboka for Stryn

Strynesoga, den nye bygdeboka for Stryn, er planlagt i fem bind. Først ute er stryningar busette frå Hopland til og med Markane. Deretter kjem bøker om dei andre bygdene i kommunen, Vikane, Olden, Loen, Oppstryn og Nedstryn.

Vi treng di hjelp i arbeidet med boka!

For å få inn best mogleg materiale med rettast mogleg opplysningar, treng vi hjelp frå bygdefolket. Difor ber vi alle husstandar om å fylle ut dette elektroniske spørjeskjemaet eller på papir (husstandane vil få det i postkassa).

 

Har du spørsmål eller treng meir informasjon
ring historikar og forfattar Gaute Losnegård 994 42 512.

Eller send e-post til: gaute.losnegard@enivest.net

 

Meir informasjon sjå fb-sida til Stryn Historielag