Kommunedelplaner

Kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 (PDF, 3 MB)
Handlingsprogram anlegg 2023-2026 (PDF, 3 MB)
Handlingsprogram kultur 2023-2026 (PDF, 134 kB)