Kommunedelplaner

Kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 (PDF, 3 MB)
Handlingsprogram anlegg 2021-2024 (PDF, 839 kB)
Handlingsprogram kultur 2021-2022 (PDF, 357 kB)
Handlingsprogram kultur 2023-2026 (PDF, 134 kB)