Vaksenopplæring

Stryn vaksenopplæringssenter driv med undervisning for vaksne. Undervisninga føregår primært i 2. etasje i Tonning Vest.

Vaksenopplæringssenteret har ansvar for alle vaksenopplæringstiltak etter vaksenopplæringslova, introduksjonslova og opplæringslova:

  • Grunnskuleopplæring for vaksne

  • Spesialundervisning for vaksne

  • Norskopplæring for vaksne flyktningar og innvandrarar


Norskopplæring

Ver vennleg ta kontakt med vaksenopplæringa for informasjon om kurstilbod.
 

Grunnskule for vaksne eller spesialundervisning

Alle som har spørsmål om realkompetansevurdering, grunnskuleopplæring for vaksne etter Opplæringslova §4A-1 eller spesialundervisning for vaksne etter Opplæringslova §4A-2 kan ta kontakt med:

Rektor, Stryn Vaksenopplæringssenter
Hilde Nesje
Telefon 57 87 61 90
hilde.nesje@stryn.kommune.no
 

Informasjon om grunnskule for vaksne (PDF, 146 kB)
 

SØK HER:

Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne


Søknadsskjema på papir: Skjemaet under må skrivast ut, utfyllast og sendast Servicekontoret, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.
Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne (PDF, 211 kB)

Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne etter Opplæringslova §4A-1 og §4A-2.

Kontakt

Stryn vaksenopplæringssenter rektor
Telefon 57 87 61 90

Adresse:
Rognehaugen 11
6783 Stryn