Vaksenopplæring

Stryn vaksenopplæringssenter driv med undervisning for vaksne. Undervisninga føregår primært i 2.etasje i Tonning Vest.

Vaksenopplæringssenteret har ansvar for alle vaksenopplæringstiltak etter vaksenopplæringslova, introduksjonslova og opplæringslova:

  • Grunnskuleopplæring for vaksne

  • Spesialundervisning for vaksne

  • Norskundervisning for vaksne flyktningar og innvandrarar

 

Søknad om grunnskule for vaksne


Papirbasert søknadskjema for grunnskule for vaksne (PDF, 211 kB)
må skrivast ut, utfyllast og sendast Servicekontoret, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.

Kontakt

Stryn vaksenopplæringssenter
Telefon 57 87 61 90

Adresse:
Rognhaugen 11
6783 Stryn