Planar og samfunnsutvikling

Kommunane har mange planar for areal og verksemdområde. Planar blir utarbeidde både etter plan- og bygningslova og anna lovverk, sjå figur nedanfor som syner plansystemet. Dei planane som er utarbeidde etter plan- og bygningslova er samla her.

Figur som viser planstrategien - Klikk for stort bilete