Melde flytting

Alle som flyttar pliktar å gje melding til folkeregisteret innan 8 dagar, dette gjeld:

  • innan Stryn kommune
  • mellom norske kommunar
  • til Norge frå utlandet
  • frå Norge til utlandet

Flytte i Norge

Flytte frå Norge

Flytte til Norge

Melde flytting på papirskjema

Du kan også sende flyttemeldinga på papir, men då MÅ du hugse å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneheld fødselsdato, namn, signatur og bilde. Ikkje send kopi av bankkortet ditt, det inneheld sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til
Skatteetaten Stavanger
Postboks 8103, 4068 STAVANGER

Melding om flytting innan Norge papirskjema (PDF)