Fag- og sektorplanar

Målsetjingar og strategiar for Leve heile livet-reforma

Mål og strategiar for Leve heile livet vedteke av Stryn kommunestyre 24.09.20 (PDF, 2 MB)

 

Habilitering og rehabilitering 

Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023 (PDF, 861 kB)

Vald og overgrep

Handlingsplan om vald og overgrep i nære relasjonar (PDF, 5 MB) (PDF, 2 MB)

 

Førebyggande arbeid

Plan for det førebyggjande arbeidet i Stryn