Fag- og sektorplanar

Habilitering og rehabilitering 

Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023 (PDF, 861 kB)

 

Vald og overgrep

Handlingsplan om vald og overgrep i nære relasjonar (PDF, 5 MB)