Årsmelding 2020 for Stryn kommune

Kommunedirektøren si innleiing og oppsummering

2020 har vore annleisåret - nedstenging, auka utgifter, tapte i inntekter, koronatilskot, frykt og ekstra arbeidsbelastning. Krav til avstand, handhygiene og kjenne etter symptom - til liks med alle andre.
2020 har også vore året der vi har vist nøkternheit, kreativitet, ansvarskjensle, lojalitet og stor arbeidsinnsats.
Vi er stolte av å kunne seie at vi har handtert alle utfordringar på ein så god måte som muleg. Tilsette og innbyggarar har lojalt stilt opp når det har vore behov for det.
Takk!

Digital årsmelding 2020

Her er ein pdf-versjon av årsmeldinga, men vi anbefalar at den digitale versjonen over blir nytta, då den gir ei betre visuell framstilling av årsmeldinga til kommunen.
Årsmelding 2020 pdf (PDF, 3 MB)