Stryn ungdomsskule

Stryn ungdomsskule er ein skule med 8. - 10. klasse. Skulen ligg rett aust for Stryn sentrum.

Skulen har rundt 190 elevar med to til tre parallellar på kvart trinn.

Elevane på skulen kjem frå barneskulane Rand, Nordsida, Tonning og Oppstryn.

Stryn ungdomsskule sin visjon:

"Skulen skal vere ein stad der alle synest det er godt å vere og godt å lære". 

Elevane skal kunne utvikle seg i eit trygt, sosialt, kulturelt og fagleg fellesskap.

 

Søk etter kontaktinformasjon til tilsette på Stryn ungdomsskule her

Kontakt

Stryn ungdomsskule
Telefon 57 87 29 50

Post- og besøksadresse:
Skulevegen 20,
6783 Stryn