Fysioterapeutar med kommunal driftsavtale

Frå 2018 treng du ikkje henvising frå lege for å få fysioterapibehandling av ein fysioterapeut med kommunal driftsavtale.

Kva kostar fysioterapibehandlingar?

  • Alle må betale ein eigenandel for behandling hjå fysioterapeut. Eigenandelane går inn under eigenandelstak 2. Helfo sender ut frikort når dette taket er nådd.

  • Barn opp til 16 år og personar med registrert yrkesskade betalar ikkje eigenandel.

Fysioterapeuten skal også gje tilbod om behandling i heimen til heimebuande pasientar som pga helse eller funksjonsevne ikkje er i stand til å møte til konsultasjon i fysioterapeuten sitt lokale, eller når dette er nødvendig for å sikre pasienten forsvarleg helsehjelp.

I Stryn kommune har følgjande privatpraktiserande fysioterapeutar kommunal driftsavtale og oppgjersavtale med Helfo: 


Stryn:

Stryn Fysioterapi

Tlf: 57 87 14 54

 Eva Bøe
 Astrid Hoffart
 Odd-Arne Bergset

Adresse: 
Setrevegen 4, 6783 Stryn 
(Over Coop Extra)

    

Thingnes Fysioterapi

Tlf: 57 87 23 72

Aslaug Thingnes Bø

Adresse: 
Rognehaugen 11, 6783 Stryn
(Over Bunnpris)
 

Fysioterapi og trening  

Tlf: 57 87 65 57 / 952 01 192

Thomas Heisig

Adresse:
Tonningsgata 4, 6783 Stryn
(Stryn Torg)


Olden:

Drageset akupunktur og fysioterapi A/S

Tlf: 416 54 128

Jørn Sunde Drageset

Adresse:
6788 Olden

 

Innvik:

Vikane Fysioterapi

Tlf: 57 89 20 00

Dag Sivert Nesdal

Adresse:
6793 Innvik
(I underetasjen på Vikane Omsorgsenter)