Handlingsplan om vald og overgrep i nære relasjonar

Handlingsplanen mot vald i nære relasjonar skal bidra til at Stryn kommune har fokus på vald og overgrep og at berørte får eit tilrettelagt tilbod.

 

Dinutvei er ein nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbod over heile landet. Her finn du også informasjon, fagstoff og ei spørsmål- og svarteneste, der du kan stille spørsmål og få svar anonymt. Informasjon finst på mange ulike språk.