Dagsturhytta på plass

Dagsturhytta er på plass på Kloppemyra ovanfor Vik i Stryn. Dagsturhytta er eit lågterskeltilbod for turgåarar og er på om lag 15 kvadratmeter.

Hytta som er valt ut, har form som ein trekant. Bygget er særprega og har utandørs sitjetrapper og sitjebenkar. 

Store vindauge og mykje lys skaper god romkjensle og gjev dei besøkande god kontakt med naturen. Ved inngangen blir det overbygd plass til å henge av seg ytterklede og setje frå seg sko.

Dagsturhytta er ein plass for å ete matpakken sin, kvile seg og bla i bøker. Stryn kommune bestemte seg også for å byggje utedo i tilknyting til hytta, den er også komen på plass som du kan sjå bak på bildet.

Kart dagsturhytta på Kloppemyra (PDF, 2 MB)

Foto: Inge Guddal

Klikk for stort bilete

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga til Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane sjølve. Utgangspunktet er visjonen i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftslivFysisk aktivitet for alle.