Ungdommens kulturstipend

For å bli kandidat til ungdommens kulturstipend må du fortene karakteristikken lovande innan ditt felt.

Lovande skal sjåast i høve til nasjonalt, eventuelt internasjonalt nivå innan kulturfeltet som song, musikk, teater, litteratur, biletkunst, dans, idrett, kulturvern, lokalhistorie osb. Ungdommens kulturstipend kan delast ut til personar som er busette i Stryn kommune eller på annan måte har nær tilknyting til kommunen.

 

 
Kulturstipend
År Namn
1991 Arve Henriksen
1992 Jan Rune Turøy og Eivind Karlsbakk
1993 Trude Silje Ulvedal
1994 Maria Charlotte Roset
1995 Hans Petter Rise
1996 Linda Gytri og Jon O. Hellevang
1997 Solveig Hopland og Roy A. Myklebust
1998 Åse Ørjasæter og Håvard Blakset
1999 Tove-Kristin Sølvberg og Audun Sølvberg
2000 Mariann Thomassen og Lars D. Holen
2001 Maren Guddal og Ove Morten Skrede
2002 Silje Guddal og Pål Holko
2003 Kristin Hatledal
2004 Elise K. Hessevik og Tarjei Bø
2005 Inger Anne Frøysedal og Per Egil Flo
2006 Anne Karin Berge og Anne Merete Erdal
2007 Jon Fredrik Hopland og Ulrik Flo
2008 Inge E. Sveen og Kristina Høgalmen
2009 Johannes Thingnes Bø og Ørjan Fjellkårstad
2010 Johan Erik Meland og Govend Raof Rashid
2011 Rannveig Mindresunde og Georg Lipai
2012 Vanessa Hoel Sunde og Ivar Ulvedal
2013 Ann Elen P. Drageset og Jarle M. Gjørven
2014 Guro Myklebust og Synnøve Myklebust
2015 Emma N. Sætren og Sander A. Haugen
2016 Kaisa Wemby og Marius Arntsen
2017 Sandra Solheim Eide
2018 Mathias Melheim
2019 Steffen Melheim
2020 Sindre Vinsrygg Steen
2021 Maren Hjelmeset Kirkeeide