Kommunale eigarinteresser og valde representantar i føretak/ organisasjonar

Stryn kommune har eigarinteresser i foretak og eigedomar. Stryn kommunestyre har valt utsendingar og styremedlemmer for komande periode.

Det er kommunestyret, eller i nokre høve administrasjonen, som vel kven som skal representere kommunen sine eigarinteresser.

 
Org nr Eining    Eigar % eller andel               Repr fast Repr vara                   Verv                               
971361883 Alarmsentralen i Sogn og Fjordane 6,73% Ordførar Per Kjøllesdal Varaordførar Torstein Tvinnereim Repr.skapet
974410990 Arnljotbakken burettslag   Anita Linda Pettersen Almskår Kåre Tonning Styret
910568183 Bibliotek-
sentralen SA
0,13% Ingen    
966596996 Breimsbygda skisenter 17,33% Arnt Magne Paulen  Ellen Hilde Hauge Gen. fors
997269853 Firda Billag AS 6,57% Per Kjøllesdal Torstein Tvinnereim Gen. fors
  Fjellstyre   Ingolf Folven Asbjørn Fure Styret
      Solveig Anne Nyberg Heggdal Ingvild Berge  
      Jan Lars Nesje Alfred Tytingvåg  
      Oddbjørn Reme Ellen Hilde Hauge  
      Jorunn Tenden Karoline Hatledal  
  Heradsheim   Bjørnar Bøe Endre Bø Styret
      Randi Bjørset Oddny-Kristin Drageset-Nøstvold  
  Innvik kraftverk   Jofrid Rye Hestenes Pål Vonheim Styret
  Innvik vassverk   Arnt Magne Paulen Barbro Hammer Moen Årsmøtet
912443051 InVia 13,41% Torstein Tvinnereim Haldor Hove Årsmøtet
  Jostedalsbreen nasjonalpark verneområde/ nasjonalparkstyre   Sven Flo Kari Synnøve Muri Styret
913324277 Loen Skylift AS 12,33% Per Kjøllesdal Torstein Tvinnereim Styret
  Kaare Sunde-samlinga   Endre Bø Jorunn Aa Myklebust Styret
982581435 Kjeldeflata burettslag 11 av 22 Vegard Rake Midttun Karin Gregersen Vik Årsmøtet
  Kommunearkivordninga i S og Fj, IKS   Per Kjøllesdal Torstein Tvinnereim  
        Kari Synnøve Muri  
        Aud Løvlid  
965118934 Kvernhusgrenda burettslag 4 av 9 Inge Arne Bøe Grete Haugen Vinsrygg Styret
936768326 Kviven AS 2,84% Ingen    
  Kyrkjeleg fellesråd   Sonja Øvre-Flo Johan Berge  
      Pål Vonheim Magne Wathne  
691721652 Muritunet AS 0,07% Astrid Hoffart Aud Løvlid Gen.fors.
912536025 Nordfjord IUA   Jan Træen Even Inge Nesje  
977549833 Nordfjord Miljøverk 21,70% Per Kjøllesdal Torstein Tvinnereim Stryret
      Silje Åsnes Skarstein Kjell Ove Bergset Repr.skapet
      Aud Løvlid Jan Træen  
884276102 Nordfjord Havn IKS   Torstein Tvinnereim Rune Myklebust  
      Sven Flo Haldor Hove  
812536982 Nordfjordnett (§27)   Jan Bakke Flore   Styret
  Olden Helsetun   Jorunn Aa Mylebust Rune Holen Styret
  Olden Helsetun   Sissel Kvamme Rune Myklebust Rådet
      Jon Olav Kvamme Hege Gjertsen  
  Olden vassverk   Rune Myklebust Silje Åsnes Skarstein Årsmøtet
  Oppnemningsutvalet for konfliktsrådmeklarar   Inge Fænn    
  Randabygda vassverk   Kjell Ove Bergset Torstein Tvinnereim Årsmøtet
  Sakkunnig klagenemnd   Leiar Kari Kvåle Faleide Olav Ø. Skåden  
      Nestleiar Eivind Hopland Heidi Liadal  
      Jon Rasmus Langeset Vik Øyvind Hatledal  
      Sissel Tenden    
      Einar Myklebust    
      Steinar Nesdal    
  Sakkunnig takstnemnd   Leiar Inger Langvik Leif Arne Egset  
      Nestleiar Anders Olav Valaker Johanna Myklebust  
      Vegard Bjørlykke Vesla Bergem  
912277197 Setrevegen 2 AS 1958 kvm Egil Erdal (styreleiar)   Styret
      Knut Løvdal Stauri    
      Per Eilert Ommedal    
855059622 Sjøtun burettslag 5 av 16 Kari Synnøve Muri Jorunn Aa Myklebust  
  S og Fj vassområdeutval og S og Fj vassregionutval   Kjell Ove Bergset Frode Briksdal  
  Stiftelsen William H Singer jr og Anna Brugh Singer Minde   Jostein Fredheim Anne Margrete Tonning  
      Margunn Skarstein Ragnhild Lunde  
  Stiftinga Gamle Innvik Ullvarefabrikk   Arnt Magne Paulen Endre Bø Årsmøte
  Stiftinga Nordfjord Fritidssenter   Bjørnar Bøe Odd Rune Flo Styret
943112339 Storfjord-
sambandet
9,93% Pål Vonheim Magne Wathne  
976626192 Stryn Energi 100% Rune Myklebust(leiar)   Styret
      Sissel Loen   Styret
      Arve Glomnes   Styret
      Aud Hool Egge   Styret
      Ola Raknes   Styret
        Eivind Hopland Styret
        Katrhrina Flo Styret
  Stryn Frivillegsentral   Anders Magne Vik Karin Gregersen Vik Styret
  Villreinnemnda for Reinheimen - Breheimen   Johan Berge Karoline Hatledal  
968397478 Visit Nordfjord 11,88% Torstein Tvinnereim Haldor Hove Gen.fors
987609842 Visnes Industripark 49,00% Per Kjøllesdal  Torstein Tvinnereim Styret
  Visneslia burettslag   Inge Arne Bøe Odd Rune Flo