Rådgjeving

Stryn kommune samarbeider med Stryn næringshage om rådgjeving til deg som enten treng hjelp til nyetablering eller utvikling av etablert verksemd.

Treng du råd i samband med planar for etablering av ny verksemd, ta kontakt med

Stryn Næringshage, Tinggata 3, 6783 Stryn.
Knut-Henning Hjellbakk tlf 928 98 282
E-post: knut-henning@stryn-nh.no