Samanslåing av eigedomar

Dersom du eig to eller fleire eigedomar som grenser mot kvarande, kan du søke om å få dei samanslått til éin eigedom med eitt gards- og bruksnummer.

Oppmåling

Kven kan søkje?

Eigar av eigedomen kan søkje om samanslåing.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må du legge ved fullmakt frå grunneigar. Fullmakta må vere i original eller stadfesta rett kopi.

Vilkår for samanslåing

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å slå saman eigedomar.

Slik søker du

Alle eigarane må signere på skjemaet.

  • Legg ved eit kart som viser dei eigedomane som skal slåast saman.

Dersom nokon av matrikkeleiningane har hefter, må det ordnast opp i desse før samanslåinga kan gjennomførast.

Kva skjer vidare?

Når vilkåra for samanslåing er oppfylt, sender kommunen melding til tinglysinga om at eigedomane skal slåast saman.

Gjeldande lovverk

Matrikkellova

Matrikkelforskrifta

Adresse

Tonningsgata 4

6783 STRYN

Åpningstider

09.00. - 15.00