Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Bergsida Grendalag Ingen hjemmeside
Blakset Bygdelag Ingen hjemmeside
Hogane Vel Ingen hjemmeside
Innvik Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside
Innvik Bygdeutvikling Ingen hjemmeside
Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen Ingen hjemmeside
Loen Utviklingslag Ingen hjemmeside
Loen/Rake Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside
Nordsida Utviklingslag Ingen hjemmeside
Oldedalen Bygdeutviklingslag Ingen hjemmeside
Olden Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside
Oppstryn Bygdekvinnelag Heimeside
Oppstryn Bygdeutviklingslag Ingen hjemmeside
Rake Grendalag Ingen hjemmeside
Randabygda Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside
Stiftinga Liatunet Ingen hjemmeside
Stryn Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside
Sunde Grendalag Ingen hjemmeside
Svarstad/Faleide Vel Ingen hjemmeside
Utvik kulturminneforening Ingen hjemmeside
Utvik Vel- og Utviklingslag Ingen hjemmeside
Visnes Vel Ingen hjemmeside