Frå 1. november overtok Skatteetaten skatteoppkrevjaroppgåvene i kommunen

Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar i kommunane.

Oppgåvene som er overført til Skatteetaten er blant anna behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforsot, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Du finn meir informasjon på skatteetaten.no Her kan du finne svar på mange spørsmål og du kan også sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett. Treng du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsrettleiing ved skattekontora er no, på grunn av koronasituasjonen, kun tilgjengeleg for tilfelle der det er nødvendig med personleg oppmøte. Spørsmål om skatteoppkrevaroppgåver vert henvist til skatteetaten.no eller telefon 800 80 000