Organisasjon

Stryn kommune er den største arbeidsplassen i kommunen med 800 tilsette. Antal årsverk er 564.

Kommunedirektør Rune Hovde er den øvste leiaren i kommunen.

Kommunen si hovudoppgåve er å levere gode tenester til innbyggjarane. Dei største tenesteområda er drift av skular og leveranse av helse og omsorgstenester. Det er innanfor desse to områda ein finn dei fleste tilsette i kommunen.  

Klikk for stort bileteKommunedirektør Rune Hovde.  


 

Kontakt

Rune Hovde
Kommunedirektør
E-post
Mobil 906 40 051