Organisasjon

Stryn kommune er den største arbeidsplassen i kommunen med 742 tilsette. Antal årsverk er 605.

    

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedirektør Jon B. Nesje er den øvste leiaren i kommunen.

Kommunen si hovudoppgåve er å levere gode tenester til innbyggjarane. Dei største tenesteområda er drift av skular og leveranse av helse og omsorgstenester. Det er innanfor desse to områda ein finn dei fleste tilsette i kommunen.  

 

  


 

Kontakt

Jon B. Nesje
Kommunedirektør
E-post
Telefon 95 03 41 40