Organisasjon

Stryn kommune er den største arbeidsplassen i kommunen med 800 tilsette. Antal årsverk er 564.

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

Konstituert kommunedirektør til 22. oktober 2020; Randi Rørvik Lillestøl er den øvste leiaren i kommunen.

Kommunen si hovudoppgåve er å levere gode tenester til innbyggjarane. Dei største tenesteområda er drift av skular og leveranse av helse og omsorgstenester. Det er innanfor desse to områda ein finn dei fleste tilsette i kommunen.  

 

  


 

Kontakt

Randi Rørvik Lillestøl
Konstituert kommunedirektør til 22.oktober 2020
E-post
Mobil 912 48 087