Organisasjon

Stryn kommune er den største arbeidsplassen i kommunen med 800 tilsette. Antal årsverk er 564.

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

Konstituert kommunedirektør Hilde Lødøen er den øvste leiaren i kommunen.

Kommunen si hovudoppgåve er å levere gode tenester til innbyggjarane. Dei største tenesteområda er drift av skular og leveranse av helse og omsorgstenester. Det er innanfor desse to områda ein finn dei fleste tilsette i kommunen.  

 

  


 

Kontakt

Hilde Lødøen
Kommunalsjef skule og kultur
E-post
Telefon 57 87 47 51
Mobil 924 51 221