Politisk representasjon i valperioden

Det politiske arbeidet i Stryn kommune er leia av ordførar Sven Flo frå Høgre. Varaordførar er Torstein Tvinnereim frå Venstre.

 

Kommunestyret sine 25 representantar 2015 -2019

Parti   Tal representantar Gruppeleiar
Høgre   10 Aud Løvlid
Senterpartiet   7 Per Kjøllesdal
Arbeiderpartiet   3 Pål Vonheim
Kristeleg folkeparti   2 Klemet Bø
Venstre   2 Torstein Tvinnereim
Framstegspartiet    1 Anders Magne Vik

 

Formannskapet sine 7 representantar 2015-2019

Parti Tal representantar
Høgre 3
Senterpartiet  2
Arbeiderpartiet 1
Venstre 1