Politisk representasjon i valperioden

Det politiske arbeidet i Stryn kommune er leia av ordførar Per Kjøllesdal som reprsenterer Senterpartiet. Varaordførar er Torstein Tvinnereim som representerer Venstre.

 

Kommunestyret sine 25 representantar 2019 - 2023

Parti   Tal representantar Gruppeleiar
Høgre   8 Aud Løvlid
Senterpartiet   9 Rune Myklebust
Arbeiderpartiet   4 Haldor Hove
Kristeleg folkeparti   1 Kari Synnøve Muri
Venstre   2 Torstein Tvinnereim
Framstegspartiet    1 Anders Magne Vik

 

Formannskapet sine 7 representantar 2019 - 2023.
Leiarar i sektorutvala  er medlemmer av formannskapet

Namn Rolle Parti
Per Atle Kjølesdal ordførar, leiar av formannskapet Sp
Silje Åsnes Skarstein Leiar -Sektorutval for tekniske saker Sp
Torstein Tvinnereim varaordførar V
Kari-Synnøve Muri Leiar -Skule og kulturutvalet Krf
Arnljot Sæternes   H
Aud Kristin Løvlid Leiar - Helse og sosialutvalet H
Haldor Hove   Ap