Personvernombod for Stryn kommune

Det er strenge internasjonale reglar om korleis vi som kommune skal lagre, vedlikehalde og slette personopplysingar. Om du ber om det, kan du få innsyn i personopplysningar kommunen har registrert om deg, og du kan be om at opplysningar som er feil vert retta opp. Personvernombodet er kontaktpunkt for alle som er registrerte med personopplysningar i Stryn kommune. 

Ombodet skal sikre at personvernreglane vert følgt opp i kommunen. Rådmannen har pålagt personvernombodet å føre oversikt over korleis personopplysningane i kommunen blir behandla.

For tilsette i kommunen skal ombodet gje råd om vurdering av personvernkonsekvensar og følgje opp interne retningslinjer for handtering av personopplysingar. Ombodet skal samarbeide og vere kontaktpunkt mot Datatilsynet og kan spørje Datatilsynet om rettleiing i konkrete saker.

 

Stryn kommune sitt personvernombod er
Anna Egedahl tlf. 57 87 48 50/ 477 58 777
epost: anna.egedahl@stryn.kommune.no
 

Personvernombodet har kontor på Servicekontoret, 3. etg. i Tonningsgata 4, Stryn.

 

Ny personopplysningslov gjennomfører EU si personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation)