Pris for barnehageplass

Foreldrebetaling5 dagar4 dagar3 dagar2 dagar
Opphold:

3000,-

2814,-

2359,-

1905,-

Kost:

297,-

240,-

180,-

120,-

Søsken 2 (30%)

2100,-

1970,-

1651,-

1334,-

Søsken 3 (100%)

0,-

0,-

0,-

0,-

 

Dagsats, kjøp av enkeltdagar:

228,-

For sein henting 1-4 gongar

178,-

For sein henting meir enn 4 gongar

Dekke lønskostnader

 

Søskenmoderasjon: Søsken nr 2: 30%, Søsken nr 3: 100 % (Gratis)

Redusert foreldrebetaling: Max 6 % av inntekt for eit barn 

Gratis kjernetid: Inntektsgrense kr 615 590,- (frå 01.08.2023)

 

Prisar frå 01.08.2024:

Foreldrebetaling5 dagar4 dagar3 dagar2 dagar
Opphold:

1500,-

1407,-

1180,-

953,-

Kost:

297,-

240,-

180,-

120,-

Søsken 2 (30%)

1050,-

985,-

826,-

667,-

Søsken 3 (100%)

0,-

0,-

0,-

0,-