Økonomiplan 2023-2026 kommunedirektøren sitt framlegg

Kommunedirektøren forklarar Handlings- og økonomiplanen på overordna nivå, samt status og utfordringar Stryn kommune står ovanfor. Årets arbeid med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 har vore prega av at det blir stadig strammare økonomiske rammer. Prioriteringane blir tøffare, og ein må no meir enn før, gjere vedtak som kan gå ut over andre gode tiltak. Det er gjort eit grundig arbeid i administrasjonen, i fleire rundar, for å sjå på moglegheiter for innsparing. Takk for godt arbeid til alle.

Økonomiplan 2023-2026 kommunedirektøren sitt framlegg

Utskriftsvennleg versjon: Økonomiplan 2023 kommunedirektøren sitt framlegg.  (PDF, 3 MB)

 

Betalingssatsar og gebyr 2023 kommunedirektøren sitt framlegg

Utskriftsvennleg versjon betalingssatsar og gebyr 2023 kommunedirektøren sitt framlegg (PDF, 919 kB)