Faktura og purring

Kommunale gebyr:
1. termin: 15. april.

2. termin: 15. oktober.
Purring 14 dagar etter forfall.

Vassmålar avrekning i januar, avlesing i november/desember.

Tilfeldig fakturering 1 dag pr. veke.

Helse og sosial, barnehage, SFO og skule blir fakturert 1 gong pr. mnd.

Første purring heiter inkassovarsel, andre gongs purring heiter betalingsoppfordring, så går fakturaen til inkasso.