Vikalida barnehage

Barnehagen ligg i Vikalida, i utkanten av Stryn sentrum.

Vikalida barnehage opna i 2007 og har omlag 70 barn.
Barnehagen er bygd avdelingsfri og delt inn i fem basar etter alder på barna.

Profilen til barnehagen er natur og friluftsliv.

Visjon: Vi vil så spiren til det gode liv

Kontakt

Vikalida barnehage
Telefon 57 87 44 43

Post- og besøksadresse:
Vikalida 9
6783 Stryn