Vikane barnehage

Barnehagen har omlag 20 barn i ei avdeling, men med mange aldersdelte grupper.

Barnehagen har over fleire år hatt friluftsliv og sunt kosthald som satsingsområde.

Vi legg vekt på at barna skal få gode opplevingar, oppleve glede ved å bruke kroppen og bli glade i naturen. Det er viktig at barna vert kjende i nærmiljøet og bygda si. Vi har naturleikeplass både i Utvik og Innvik som vi brukar aktivt.

 

Vikane barnehage på facebook

Kontakt

Vikane barnehage
Mobil 404 36 382

Adresse:
Fjordvegen 4102,
6797 Utvik