Skulerute

Oversikt over skuleruta.

Skulerute for 2020/ 2021

Første skuledag

Måndag 17. august

Haustferie

5.-9. oktober (veke 41)

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul tysdag 22. desember 2020
Første skuledag etter jul måndag 4. januar 2021

Vinterferie

22.-26. februar 2021 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske fredag 26. mars
Første skuledag etter påske tysdag 6. april

Elevfrie dagar

Fredag 13. november 
Fredag 12. mars 
Fredag 14. mai 

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 18. juni 2021