Skulerute

Oversikt over skuleruta.

Skulerute for 2019/ 2020

 

Første skuledag
Måndag 19. august 

Haustferie

Måndag 7. tom fredag 11. oktober (veke 41)

Desember

Siste skuledag før jul fredag 20. desember
Første skuledag etter jul måndag 6. januar 2020

Vinterferie

Måndag 17. tom fredag 21. februar (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske fredag 3. april
Første skuledag etter påske tysdag 14. april

Elevfri dag

Fredag 22. mai 

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 19. juni

 

 

Skulerute for 2018/ 2019

Vedteken hausten 2017

Første skuledag

Måndag 20. august 2018

Haustferie

8.-12. oktober 2018 (veke 41)

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: fredag 21. desember 2018
Fyrste skuledag etter jul: torsdag 3. januar 2019

Vinterferie

18.-22. februar 2019 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 12. april 2019
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 23. april 2019

Elevfrie dagar

Fredag 5. april 2019
Fredag 31. mai 2019

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 21. juni 2019