Skulerute

Oversikt over skuleruta.

Skulerute for 2019/ 2020

 

Første skuledag
Måndag 19. august 

Haustferie

Måndag 7. tom fredag 11. oktober (veke 41)

Desember

Siste skuledag før jul fredag 20. desember
Første skuledag etter jul måndag 6. januar 2020

Vinterferie

Måndag 17. tom fredag 21. februar (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske fredag 3. april
Første skuledag etter påske tysdag 14. april

Elevfri dag

Fredag 22. mai 

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 19. juni

 

 

Skulerute for 2020/ 2021

Første skuledag

Måndag 17. august

Haustferie

5.-9. oktober (veke 41)

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul tysdag 22. desember 2020
Første skuledag etter jul måndag 4. januar 2021

Vinterferie

22.-26. februar 2021 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske fredag 26. mars
Første skuledag etter påske tysdag 6. april

Elevfrie dagar

Fredag 13. november 
Fredag 12. mars 
Fredag 14. mai 

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 18. juni 2021