Oppdrag i barnevernstenesta

Ønsker du oppdrag i barneverntenesta?

Oppdrag barneverntenesta har behov for

Besøksheim:
Familiar som kan ha besøk av eit eller fleire barn ca ei helg i månaden, der barna får vere med på dykkar daglege aktivitetar.

Støttekontakt:
Ein person som kan ta med seg barn på aktivitetar i nærmiljøet nokre timar i veka. Fokus på meistring av både fysiske og sosiale aktivitetar.

Miljøarbeidar:
Jobbe med struktur og rutinar i heimane. Hjelpe foreldre med meistring og sjølvstende.

Tilsynsførar:
Personar som kan føre tilsyn i fosterheimar ca 4 gongar i året. Formålet er å sjå til at vilkåra for plassering i fosterheimen blir fylgt opp, og at barnet har det bra i fosterheimen.

Fosterheimar:
Det er anbefalt at ein gjennomgår eit Pride – kurs gjennom BUF-etat v/Fosterheimstenesta i førekant av å ta på seg  oppdrag som fosterforeldre. Ta kontakt med di lokale barnevernteneste for spørsmål, eller direkte med BUF – etat region Vest/Fosterheimstenesta.            

Krav til eventuell oppdragstakar
  • Plettfri vandel (ein må levere uttømmande politiattest før oppstart)

  • Teieplikt

  • Gode samarbeidsevner

  • Motivasjon til å hjelpe barn/familiar

  • Tid og hjerterom

Det vert stillt større krav til å bli fosterheim.

Interessert i mer informasjon? Ta kontakt med barneverntenesta og/eller Fosterheimtenesta.

Barneverntenesta har kontinuerleg behov for personar og familiar som vil ta på seg ulike oppdrag.

Interessert i mer informasjon? Ta kontakt med barneverntenesta i Stryn og/eller Fosterheimtenesta.

Kontakt

Barneverntenesta
Telefon 57 87 47 00


Beredskapstelefon for barneverntenesta utanom kontortid:
47 47 14 57 (samarbeid mellom Stryn, Eid, Selje og Gloppen)

Adresse

Tonningsgata 4, 6783 Stryn

Åpningstider

Måndag - fredag 09.00 - 15.00

Kart