Prinsipp og kriterie for tildeling av tenester i kommunen

Prinsipp og kriterie for tildeling av tenester i Stryn kommune (PDF, 2 MB)