Fastlegar i Stryn

Fastlegar i Stryn kommune (oppdatert 31.08.20)

Per Bruhn-Henriksen – ingen ledige plassar på lista

Jarand Gjestland – ingen ledige plassar på lista

Rune Kalhagen – ingen ledige plassar på lista

Nolan Mattsson – ingen ledige plassar på lista

Reidun Mo – ingen ledige plassar på lista

Mark Persson – 6 ledige plassar på lista

Marius Solbakken – permisjon ut 2020. Lista vert handtert av vikar. Ingen ledige plassar på lista.

Janet Surette – ingen ledige plassar på lista.

Stryn kommune har to ledige fastlegehjemler som for tida vert handtert av vikarar.

 

I perioden 01.09.20 – 28.02.21 har Grethe Aa LIS 1-teneste (turnus) hos oss.

 

 

Du kan sjølv finne og bytte til ønska fastlege her Byte av fastlege (logg inn)

Dersom den legen du ønskjer deg ikkje er ledig, kan du setje deg på venteliste.