Trygde- og omsorgsbustad

Ein trygde- og omsorgsbustad er ein tilrettelagt bustad for personar med varig nedsett funksjonsnivå.

Stryn kommune har trygde- og omsorgsbustader i Stryn, Innvik og Olden.

Trygde- og omsorgsbustad vert tildelt etter søknad, og det vert sendt ut husleigekontrakt ved tildeling av omsorgsbustad.

Du må søke om hjelp i heimen etter behov.


Søknadsskjema. Gå til søknadsportalen

 

(skriv ut og send til Stryn kommune, Servicekontoret, Tonningsgt. 4, 6783 Stryn)

 

Husleigesatsar

Kontakt

Stryn kommune
Telefon 57 87 47 00

Post- og besøksadresse:
Tonningsgata 4

6783 Stryn

Åpningstider

Kl. 09.00 - 15.00