Kulturpris

Kulturprisen er ein heider og takk til personar som har utført eit verdfullt og oppofrande kulturarbeid i kommunen.

Kulturprisen er oppretta for å stimulere til kulturfremjande tiltak og kulturvernarbeid. I særskilde tilfelle kan kulturprisen delast ut til organisasjonar.

Kulturprisen er ein bronseskulptur av kunstnaren Jøran Flo, samt eit diplom.

Retningsliner for tildeling av kulturpris i Stryn kommune (PDF, 339 kB)

 

Kulturprisen
År Namn
1981 Olav A. Loen
1982 Ikkje tildelt
1983 Lars Isehaug
1984 Ikkje tildelt
1985 Hans Øen
1986 Ikkje tildelt
1987 Per Kjell Aaland
1988 Rolf Muri
1989 Ragnhild Skår Nesje
1990 Liv og Martha Jevnlid
1991 Jon Fridtun
1992 Lars Hatledal
1993 Elling Vanberg
1994 Matias O. Lunde
1994 Arne M. Sølvberg
1995 Selma Kvame
1995 Rolf Tvinnereim
1996 Leif Vinsrygg
1997 Bjarne Tonning
1998 Malene Sæbø
1999 Dag Vanberg
2000 Henny Koppen
2000 Olav Jakob Tveit
2001 Edith Kårstad
2002 Hans Rand
2003 Reidar Bø
2004 Olav Guddal
2005 Per J. Sætre
2005 Asbjørn R. Sunde
2006 Ingebrigt Sandvik
2007 Arnold Sunde
2008 Jonn Beinnes
2009 Johanna Nygjerd
2010 Tarjei Bø
2011 Ola Sætren
2012 Stryn Musikklag
2013 Torild Mikalsen Nedreberg
2014 Ketil Rasmussen
2015 Dansegruppa i Fjelli UL
2016 Ikkje tildelt
2017 Jon Are Steen
2018 Svein Nesje
2019 Johannes Thingnes Bø
2020 Jan Nygård