UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) er ein viktig møteplass for ungdom og kultur.

UKM Stryn vert arrangert i Stryn kulturhus i februar kvart år.

Er du mellom 10 og 20 år er du velkomen til å delta. 

Frå dei som har vore med tidlegare har vi motteke positive tilbakemeldingar om at dei har hatt ei kjekk oppleving, og at dei har lyst å vere med også til neste år.


UKM er ikkje berre ei musikkmønstring. Du kan delta med det du ønskjer, så lenge det kan presenterast frå ei scene eller eit utstillingsrom; artige sketsjar med unge talentfulle skodespelarar, dansarar, målarar, teiknarar, datakunst eller personar som på ein eller annan måte lagar ting eller skapar kultur på anna vis.

Kontakt

Ungdomskontakt
Telefon 57 87 48 13

Post- og besøksadresse:
Tonningsgata 4,
6783 Stryn

Kulturskulerektor
Telefon 57 87 47 57

Post- og besøksadresse:
Tinggata 18,
6783 Stryn